top of page

הפעלות לימי הולדת וקייטנות - סרטונים

*בשל עומס באתר טעינת הוידאויים יכולה לקחת עוד כמה שניות מזמנכם.
*בשל איסור פרסום ילדים ללא אישור, הפנים מטושטשים בחלק מהסרטונים

הפעלות לימי הולדת - תדמית 2020

מצחיק את הילדות עם תיפוף על הגוף

סלטה בזמן תיפוף על הגוף בפעילות

הפעלות לימי הולדת - תדמית 2019

תיפוף גוף - הפעלה בגן ילדים

תיפוף על הגוף - גיבוש כיתה

תיפוף גוף וקצב - הפעלה לילדים

הפעלות לילדים - תיפוף גוף וקצב

תיפוף על דליים - הפעלה בקייטנה

הפעלה במסגרת חוג לאומנויות הבמה "קול אחד כוכב"

הפעלה לילדים במרכז HERA - המרכז לאימהות מאושרת

המופע העל קצבי - מופע מוזיקלי לילדים

הפעלות לילדים - תיפוף גוף וקצב

(סרטון 2)

הפעלה לקייטנה ביישוב ניל"י - קייטנת "דורוניס"

מיחזורית הקצב

מתוך המופע העל קצבי

bottom of page