top of page

הפעלות לקייטנת הקיץ | הפעלות לסוף שנה | ועוד

צחוקצב-לוגו.png
הפעלה בבית ספר קשת (עם כיתוב).jpg
הפעלות לילדים.jpg
הפעלה לסוף שנה

פעילות מוזיקלית וקצבית לילדים

הפעלת תיפוף שתכניס לקצב את הילדים.
ריקודים, משחקים, קצב והמון הומור.

  • תיפוף על הגוף

  • ביטבוקס

  • תיפוף על דליים

  • צחוק

  • ביטוי עצמי

  • יצירתיות

  • גיבוש

  • אנרגיות

  • ועוד...

פעילות מגבשת של כ-50-60 דקות שתוציא את המקסימום מהילדים ותשאיר אתכם בהלם מהיכולות המוזיקליות שלהם, ומכמות הצחוק שאפשר להגיע אליה בפעילות קצב

הפעלה לסוף שנה

הפעלות לסוף שנה

הפעלות לקייטנת פסח

הפעלות לקייטנות הקיץ

הפעלות לילדים.jpg

הפעלות גיבוש

bottom of page