top of page

הפעלות לימי הולדת - המלצות לפי גיל

המלצות הורים על הפעלות ליום הולדת שהעברתי לפי גיל החוגג/ת. 

לחץ/י על גיל נסיך/ת יום ההולדת שלך

4

הפעלות לימי הולדת - גיל 4

הפעלות לימי הולדת 4
מפעיל ליום הולדת 4
הפעלה ליום הולדת 4
הפעלות לימי הולדת לגיל 4
5

הפעלות לימי הולדת - גיל 5

הפעלות לילדים לגיל 5
הפעלות לימי הולדת לגיל 5
הפעלה ליום הולדת לגיל 5
הפעלות לימי הולדת 5
6

הפעלות לימי הולדת - גיל 6

הפעלות לילדים תיפוף
הפעלה לימי הולדת 6
הפעלות תיפוף לילדים
הפעלה ליום הולדת 6
הפעלות לימי הולדת לגיל 6
7

הפעלות לימי הולדת - גיל 7

הפעלה ליום הולדת לגיל 7
8
הפעלות לימי הולדת לגיל 7
הפעלה לילדים לגיל 7
הפעלות לימי הולדת 7

הפעלות לימי הולדת - גיל 8

הפעלות לימי הולדת לגיל 8
הפעלות לילדים לגיל 8
הפעלה ליום הולדת 8
הפעלות לימי הולדת לגיל 8

הפעלות לימי הולדת - גיל 9

הפעלה ליום הולדת לגיל 9
הפעלות לימי הולדת לגיל 9
הפעלות לימי הולדת לגיל 9
9
bottom of page