top of page

 פעילות לתחילת שנה

מתחם תיפוף לילדים. פעילות לתחילת שנה
פעילות לתחילת שנה

דמיינו את הדבר הבא:
יום ראשון ללימודים,
ילדי כיתה א' קצת מפוחדים, שאר הילדים - 
מתרגשים לחזור,
ובכניסה לבית הספר - דליים עם מקלות תופים,
מחכים לילדים שיבואו לתופף וקצת להפיג
חששות לקראת תחילת השנה.
ביחד עם מוזיקה ותיפוף על תופי מצעד והנחייה - זו אטרקציה ייחודית, כיפית ומשחררת
לתחילת שנת הלימודים.

ניתן גם להזמין גם את "מיחזורית הקצב"

מתקן מיוחד אשר בו מתופפים על כלי מטבח וחומרים ממוחזרים

מיחזורית הקצב.jpg
תופי מצעד.jpg
bottom of page