top of page

האם המפעיל שלכם עובר על החוק?

שוטטתם בפייסבוק,

ראיתם תמונות של המפעיל בזמן פעילות לילדים,

ופתאום ראיתם את הבן של חברה בתמונה.

דיברתם איתה, והיא לא מודעת בכלל שמישהו פירסם

תמונה של הילדה שלה.

האמא לא מעוניינת שיהיו תמונות של הילדים שלה

ברשת כי היא מפחדת מטכנולוגיית זיהוי הפנים ונמנעת

מכך. כתוצאה מזה, היא תובעת את המפעיל.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וחוק הנוער אסור לפרסם פנים או כל פרט אשר יגרום לזיהוי הילד!

חוק הגנת הפרטיות

נתחיל מהסוף - דין העבירה הינו שנת מאסר.

קטין=מתחת לגיל 18.

פרסום של קטינים דורש הסכמת הורים.

גם אם ההורים גרושים, דרושה הסכמה לפחות של אחד מהם

(סייג: תלוי כמובן בנסיבות, יש מקרים שדורשים אישור של שני ההורים).

החוק (בתמציתיות) אומר שאסור לצלם אדם כשהוא ברשות היחיד שלו, או פרסום תצלום שעלול לבזות אותו או להשפילו.

לחוק הגנת הפרטיות המלא -> ליחצו כאן

חוק הנוער

חוק זה אומר שאסור לפרסם שמו של קטין או כל פרט אחר שעשוי להביא לזיהויו.

ישנה רשימה של נסיבות מתי החוק מתקיים ומתי לא.

לחוק הנוער המלא -> ליחצו כאן

מתי כן אפשר לפרסם תמונות?

במידה והילד נמצא במקום פומבי באירוע ברשות הרבים, והנסיבות הכתובות בחוק הגנת הפרטיות לא מתקיימות (לדוגמה - אם הוא חשוד בפלילים) - 

מותר לפרסם!

 

אז האם יום הולדת נחשב אירוע ברשות הרבים או היחיד (ההורה לצורך העניין)?

האם יום הולדת בפארק נחשבת במקום ציבורי אך לא ברשות הרבים (כמו אירוע עירייה)?

 

מכיוון שלמפעיל ברוב המוחלט של המקרים אין יכולת לדעת פרטים על משתתפי האירוע,

עדיף להימנע מפרסום של כל פרט שיכולים באמצעותו לזהות את הילד.

לכן - מומלץ לטשטש את הפנים או לשים "מדבקה" (סטיקר) או "סמיילי" על פני הילד כדי שלא נוכל לזהותו.

בכל פרסום של תמונה ללא אישור הורה/ים, אתם מסתכנים במאסר!

לכן, הימנעו מכך מראש

bottom of page