top of page

איזור להורים בלבד

הפעלות לימי הולדת - האם כל הילדים משתתפים?

אתחיל מהסוף – הייתי חושש אם מפעיל יום הולדת או מפעילה היו אומרים לי "ברור שכולם".

למה אני חושש מזה?

כשלימדתי בבית ספר, מתוך כיתה של 35 ילדים, ברור לי שחלק קטן מהילדים מוצא את השיעור פחות מעניין מהשאר – וזה לגיטימי.

 

חייבים לזכור שכל ילד מכיל בתוכו מטען כלשהו – איך היום שלו עבר עד לרגע שהוא מגיע ליום ההולדת.  אולי הוא קיבל מכה בבי"ס שמשפיעה עליו?

אולי הוא רב עם אח שלו?

 

אם כך מה אפשר לעשות?

 

אפשר למנוע את הגירויים החיצוניים אשר עלולים לגרום לילדים לא להשתתף:

לדאוג שלא יהיה כדור כדורגל, שהכלב המשפחתי לא יפריע למהלך הפעילות או לא לקחת תשומת לב באמצעות תינוק שעלול לבכות או לסקרן את הילדים.

אם הפעילות היא במקום פתוח – לא לעשות אותה קרוב לגן שעשועים או למקומות עם הרבה ילדים שיוציאו את ילדי יום ההולדת מריכוז.

 

לסיכום:

ברוב המוחלט של המקרים יהיה חלק קטן שלא ישתתף, וחלק גדול יותר שישתתף ויהנה. עכשיו נשאר לבחור הפעלה ליום הולדת שתהיה איכותית ושתעניין את הילד. איך נבחר הפעלה איכותית?

>>לחצו כאן<<

bottom of page