top of page

כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם

הגעתם לפה ולא רכשתם את הספר? -> ליחצו כאן למשלוח עד הבית

איזה כיף שאתם פה!

נהניתם מהספר?
תופפתם על הגוף?
 
בדף זה תוכלו ללמוד את המקצב של תום ומיקה!
בדיוק מה שהם תופפו להורים שלהם.
נכון שבא לכם גם ליצור מוזיקה מהגוף?

יש לכם פה בנוסף למקצב של תום ומיקה
עוד 17 מקצבים נוספים, כדי שגם אתם תהיו
מתופפי גוף!


אתם מוזמנים כמובן לכתוב לי אם הצלחתם
והאם יש דברים שקשורים לקצב שתרצו לבקש 
ממני - ואשתדל להיענות לבקשתכם!
תוכלו לכתוב לי לכתובת המייל: naorkids@gmail.com


אז הגיע הזמן ללחוץ על כפתור ההפעלה
של הסרטון והצטרפו אלי, נאור צוברי, הסופר,

אל תום ואל מיקה בתיפופים!

דמויות.png

כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם
המקצב של תום ומיקה - כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם

המקצב של תום ומיקה - כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם

02:21
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 01 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 01 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:13
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 02 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 02 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:11
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 03 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 03 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:23
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 04 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 04 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:11
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 05 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 05 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:20
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 06 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 06 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:16
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 07 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 07 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:14
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 08 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 08 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:13
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 09 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 09 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:21
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 10 - משחק | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 10 - משחק | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:52
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 11 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 11 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:24
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 12 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 12 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:02
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 13 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 13 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:53
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 14 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 14 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:24
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 15 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 15 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:15
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 16 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 16 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

02:02
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 17 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 17 | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:42
צפייה בסרטון
תיפוף גוף - מקצב 18 - סיכום | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

תיפוף גוף - מקצב 18 - סיכום | כלי הנגינה המיוחד ביותר בעולם | המקצבים של תום ומיקה

01:11
צפייה בסרטון
bottom of page