top of page

הבעייה החינוכית בימי הולדת

איך זה יכול להיות שהורים רבים נגד זה ובכל זאת מאפשרים לזה ביום הולדת?

אני כמובן מדבר על תופעה של פרסים במהלך הפעלה.

ולמה לדעתי יש בעייה פה?

תארו לכם סיטואציה כזאת:

אתם הולכים עם הילד שלכם ברחוב, הוא מרים פיסת נייר מלוכלכת מהרצפה. אתם אומרים לו להוריד את פיסת הנייר אך הוא לא מקשיב לכם, ואז אתם אומרים לו את משפט הקסם הבא:

"אם תזרוק אותה, תקבל ארטיק"

שמתם לב מה היה פה??

הילד מקבל בעצם פרס, על זה שהוא לא הקשיב לכם קודם ובעצם בהיבט פסיכולוגי – לומד שכאשר פעם הבאה שהוא לא יקשיב לכם, הוא יוכל "לסחוט" פרס.

אותו דבר קורה גם בימי הולדת.

מפעילים ש"משחדים" את הילדים שיקבלו פרסים במידה והם ישבו, במידה והם ימחאו כפיים, במידה והם יקפצו וכו'...

כאחד שהיה מורה ועבד שנים במסגרות חינוכיות – קשה לי עם העובדה הזאת שעל התנהגות שלילית, צריך לתת פרס כדי להפוך אותה לחיובית.

אני מאמין שאנחנו צריכים לעודד התנהגות חיובית, לדוגמת "כל הכבוד לכל הילדים שיושבים" מאשר "כל מי שעכשיו יישב יקבל פרס".

                                                           

זאת הסיבה שאני לא מחלק פרסים במהלך יום ההולדת.

מה אתם חושבים?

מוזמנים ליצור איתי קשר ולשתף אותי כאן

bottom of page