top of page

שיעורי קצב וריקוד - קורונה סטייל

הוידאו כבד וכבר נטען...

שיעור מספר 4 הוא קצת שונה.

בשל חג הפסח שאותו חוגגים הערב (8.4.20),

החלטתי לעשות לכם משהו קצת שונה שבד"כ לא לומדים בבית ספר.

תזכרו את מה שאמרתי לכם בשיעור הראשון שלנו:

אני רוצה שתהיו בסוף השנה אנשים טובים יותר מאשר שהייתם בתחילתה.

שלומד/ת מהבית

את/ה התלמיד/ה ה-

bottom of page