top of page

שיעורי קצב וריקוד - קורונה סטייל

הוידאו כבד וכבר נטען...

שיעור מספר 2 עקב מצב הקורונה.

בשיעור זה נלמד על המונחים "קצב", "דופק" ואיך הם מתבטאים בסגנונות מוזיקליים שונים.

מוזמנים לקרוא להורים ללמוד איתכם יחד וכמובן להגיב למטה. בהצלחה!

שלומד/ת מהבית

את/ה התלמיד/ה ה-

bottom of page